Det är livsviktigt med bra inomhusluft!

 

Vår verksamhet består av

 

Installation i bostäder

Installation i offentlig miljö och verkstäder

Radonåtgärder

Service


Vi erbjuder kompletta ventilationslösningar
för allt från villor till offentlig miljö och verkstäder.

Vi konstruerar och projekterar till komplett
färdig anläggning. Det inkluderar montage,
isolering, injustering och igångkörning.

Vi åtgärdar även punkter efter OVK-besiktningar
samt radon- och serviceåtgärder.